SB15 - 22g - MIYUKI - CY Antique Ivory Pearl Ceylon 0592

$6.00 USD

Only 8 left!

Miyuki Seed Bead 15/0 
Antique Ivory Pearl Ceylon 
695SB15O-0592V