SB15 - 22g - MIYUKI -OD Nutmeg Opaque Duracoat 4460

$12.00 USD

Only 10 left!

Miyuki Seed Bead 15/0 
Nutmeg Opaque Duracoat   
695SB15O-4460V